Ευχαριστούμε το Computer Lab - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και τον Βαγγέλη Σκαρμούτσο, για την αρχική σχεδίαση και κατασκευή της τοποθεσίας ιστού.